.

Comer não significa só alimentar-se, mas cumprir um ato ancestral e solene. ( Sandór Márai )

Comidinhas da Piacaba

Salada: Alface, abacate, cenoura,cebola, beterraba e queijo parmesão ralado

2 comentários:

Unknown disse...
Este comentário foi removido pelo autor.
Unknown disse...

Giờ tôi mới biết chuyện này, cảm ơn bạn đã cho tôi thấy chuyện này.

Tôi xin giới thiệu tôi làm bên danh sách công ty vận tải chuyên cung cấp các dv vận chuyển hàng hoá Quốc tế như vận chuyển hàng đi Phnom Penh, van chuyen hang sang Lao, van chuyen hang qua Trung Quoc.

Ngoài ra bên tui cũng cung cấp dv vận chuyển nội địa như van chuyen hang ve Sai Gon, van chuyen hang di Ha Noi, vận chuyển hàng ra Bắc Ninh, vận chuyển hàng ra Nha Trang.